Om du vill ha mer information om Peyronies sjukdom ska du kontakta sjukvården. Om du har kommentarer om webbplatsen kan du kontakta oss på adressen nedan.

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

+46(0)8 697 20 00
info@sobi.com
Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
SE-112 76 Stockholm