Om du vill ha mer information om Peyronies sjukdom ska du kontakta sjukvården. Om du har kommentarer om webbplatsen kan du kontakta oss på adressen nedan.

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

+46(0)8 697 20 00
info@sobi.com
Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
SE-112 76 Stockholm

Kontakta oss

Om du vill ha mer information om Peyronies sjukdom ska du kontakta sjukvården. Om du har kommentarer om webbplatsen kan du kontakta oss på adressen nedan.

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

+46(0)8 697 20 00
info@sobi.com
Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)
SE-112 76 Stockholm