Mer om Peyronies sjukdom

Peyronies sjukdom är namngiven efter en fransk kirurg som beskrev sjukdomen på 1700-talet. Sjukdomen beror på att kollagenplack, eller ärrvävnad bestående av bindväv, bildas på penisskaftet. Ärrvävnaden, som kallas Peyroniesplack, syns inte, men kan göra att penisen blir böjd vid erektion. Penisen kan böjas i olika riktningar; uppåt, nedåt eller åt sidan, beroende på var placket sitter.1

Vem kan få Peyronies sjukdom?
Orsaken till Peyronies sjukdom är fortfarande okänd och det finns många teorier om vad som ligger bakom. Den vanligaste förklaringen är att trauma (en plötslig stöt eller liknande), som kan inträffa under samlag, orsakar en liten blödning inuti penisen. När såret läker bildas ärrvävnad (kollagenplack). Vissa män har benägenhet att utveckla stora mängder ärrvävnad, vilket ökar sannolikheten för att de ska drabbas av Peyronies sjukdom

Peyronies sjukdom drabbar oftast män mellan 40 och 60 års ålder, men kan förekomma i alla åldrar. Det är inte troligt att tillståndet försvinner av sig själv och det kan förvärras med tiden. Om sjukdomen varken påverkar den sexuella funktionen eller har stor inverkan på livskvaliteten, är det dock inte säkert att den behöver behandlas. I ett fåtal fall förbättras tillståndet utan behandling.2

Symtom
Symtomen på Peyronies sjukdom kan antingen uppträda plötsligt eller utvecklas gradvis. De vanligaste symtomen är att penisen börjar böja sig, kännbar ärrvävnad under huden, erektionsproblem, smärta i penisen eller att den blir kortare på grund av böjningen. Penisböjningen kan förvärras gradvis över tid, men hos de flesta män stabiliseras den i något skede. Peyronies sjukdom brukar delas in i två stadier: den akuta respektive kroniska fasen

- Akut (aktiv) fas. Denna börjar med en akut inflammatorisk fas som oftast varar i 6 till 18 månader. Under denna fas kan smärta uppstå vid erektion. Tillståndet kan gå över av sig själv, men det är också vanligt att placket växer och att böjningen förvärras.3

- Kronisk (stabil) fas. I den kroniska fasen känns smärtan knappt eller har försvunnit helt, plackstorleken och penisböjningen är stabil. Tillståndet brukar inte gå över av sig själv.

Psykologiska symtom
Problemet med Peyronies sjukdom är inte bara fysiskt, utan sitter också i huvudet. De flesta män har svårt att anpassa sig till att ha en böjd penis. I en studie på män med Peyronies sjukdom uppgav 77 % att de påverkades psykologiskt av sjukdomen. Detta hade att göra med att de oroade sig över erektionens utseende och funktion, att självkänslan blev sämre och att de hade svårigheter i sin relation. I en annan studie visade att nästan hälften av alla männen med Peyronies sjukdom var deprimerade.4,5,6

 

 

Källor:

 1. NHS website http://www.nhs.uk/chq/Pages/875.aspx?CategoryID=61&SubCategoryID=61
 2. Tran VQ, et al. Adv Urol. 2008;263450;1-4.
 3. Bekos A, et al. Eur Urol. 2008;53:644-650.
 4. Nelson CJ, et al. J Sex Med. 2008;5:1985-1990.
 5. Rosen R et al. J Sex Med. 2008;5:1977-1984.
 6. Gelbard MK et al. J Urol. 1990;144:1376–1379.

Mer om Peyronies sjukdom

Peyronies sjukdom är namngiven efter en fransk kirurg som beskrev sjukdomen på 1700-talet. Sjukdomen beror på att kollagenplack, eller ärrvävnad bestående av bindväv, bildas på penisskaftet. Ärrvävnaden, som kallas Peyroniesplack, syns inte, men kan göra att penisen blir böjd vid erektion. Penisen kan böjas i olika riktningar; uppåt, nedåt eller åt sidan, beroende på var placket sitter.1

Vem kan få Peyronies sjukdom?
Orsaken till Peyronies sjukdom är fortfarande okänd och det finns många teorier om vad som ligger bakom. Den vanligaste förklaringen är att trauma (en plötslig stöt eller liknande), som kan inträffa under samlag, orsakar en liten blödning inuti penisen. När såret läker bildas ärrvävnad (kollagenplack). Vissa män har benägenhet att utveckla stora mängder ärrvävnad, vilket ökar sannolikheten för att de ska drabbas av Peyronies sjukdom

Peyronies sjukdom drabbar oftast män mellan 40 och 60 års ålder, men kan förekomma i alla åldrar. Det är inte troligt att tillståndet försvinner av sig själv och det kan förvärras med tiden. Om sjukdomen varken påverkar den sexuella funktionen eller har stor inverkan på livskvaliteten, är det dock inte säkert att den behöver behandlas. I ett fåtal fall förbättras tillståndet utan behandling.2

Symtom
Symtomen på Peyronies sjukdom kan antingen uppträda plötsligt eller utvecklas gradvis. De vanligaste symtomen är att penisen börjar böja sig, kännbar ärrvävnad under huden, erektionsproblem, smärta i penisen eller att den blir kortare på grund av böjningen. Penisböjningen kan förvärras gradvis över tid, men hos de flesta män stabiliseras den i något skede. Peyronies sjukdom brukar delas in i två stadier: den akuta respektive kroniska fasen

- Akut (aktiv) fas. Denna börjar med en akut inflammatorisk fas som oftast varar i 6 till 18 månader. Under denna fas kan smärta uppstå vid erektion. Tillståndet kan gå över av sig själv, men det är också vanligt att placket växer och att böjningen förvärras.3

- Kronisk (stabil) fas. I den kroniska fasen känns smärtan knappt eller har försvunnit helt, plackstorleken och penisböjningen är stabil. Tillståndet brukar inte gå över av sig själv.

Psykologiska symtom
Problemet med Peyronies sjukdom är inte bara fysiskt, utan sitter också i huvudet. De flesta män har svårt att anpassa sig till att ha en böjd penis. I en studie på män med Peyronies sjukdom uppgav 77 % att de påverkades psykologiskt av sjukdomen. Detta hade att göra med att de oroade sig över erektionens utseende och funktion, att självkänslan blev sämre och att de hade svårigheter i sin relation. I en annan studie visade att nästan hälften av alla männen med Peyronies sjukdom var deprimerade.4,5,6

 

 

Källor:

 1. NHS website http://www.nhs.uk/chq/Pages/875.aspx?CategoryID=61&SubCategoryID=61
 2. Tran VQ, et al. Adv Urol. 2008;263450;1-4.
 3. Bekos A, et al. Eur Urol. 2008;53:644-650.
 4. Nelson CJ, et al. J Sex Med. 2008;5:1985-1990.
 5. Rosen R et al. J Sex Med. 2008;5:1977-1984.
 6. Gelbard MK et al. J Urol. 1990;144:1376–1379.