Behandling av Peyronies sjukdom

Om du misstänker att du har Peyronies sjukdom har du förmodligen kollat på internet och redan hittat en massa olika behandlingar. Här beskriver vi några behandlingar, allt i enlighet med den senaste forskningen.

Peyronies sjukdom kan behandlas med allt från små ingrepp till operation. För närvarande finns de inte något botemedel för Peyronies sjukdom, men det finns behandlingar som kan minska smärtan och böjningen.

Vilken behandling passar mig?
Du och din läkare kan tillsammans diskutera vilken behandling som passar just dig. Det handlar till stor del om hur böjd din penis är, vilket skede sjukdomen är i och hur mycket den påverkar ditt liv.

 

ICKE-KIRURGISKA BEHANDLINGSALTERNATIV1

Intralesionell injektionsbehandling
En intralesionell behandling innebär att man injicerar ett läkemedel direkt i en kroppsdel som är påverkad av en sjukdom eller skada (en s.k. lesion) – vid Peyronies sjukdom handlar det om kollagenplacket som får penisen att böja sig. Beroende på hur kraftigt böjd penisen är, kan intralesionella behandlingar ibland användas för att minska smärtan och böjningen.

Många av de intralesionella behandlingarna som används vid Peyronies sjukdom används redan vid andra sjukdomar. Det finns dock bara en som är specifikt godkänd för behandling av Peyronies sjukdom i EU och USA. Prata med din läkare för mer information.

Orala behandlingar
Det finns många orala behandlingar som sägs hjälpa mot Peyronies sjukdom, allt från kosttillskott, som vitaminer och omega-3, till många orala receptbelagda läkemedel. De flesta av dem finns dock inte med i behandlingsriktlinjerna för rutinmässig användning vid Peyronies sjukdom. Det har att göra med att dessa preparat inte har någon vetenskapligt bevisad klinisk effekt när de används som enda behandling, dvs. när de inte kombineras med andra mediciner. Det behövs fler studier av orala behandlingar för att man ska kunna avgöra om de kan ha betydelse i kombinationsbehandling av Peyronies sjukdom.

Traktionsbehandling
Vid traktionsbehandling sträcks placket ut mekaniskt med ett hjälpmedel som man fäster på penisen och som bärs under flera timmar varje dag. Även om sträckning av penisen anses kunna påverka böjningen, både enligt studier och riktlinjer, har ingen större utvärdering gjorts där man jämfört behandlingen med placebo. Traktionsbehandling rekommenderas därför inte som evidensbaserad behandling.2

 

KIRURGI3

Kirurgi har använts i många år som behandling av Peyronies sjukdom. Det används främst när sjukdomen är i en stabil fas, hos patienter med en funktionsnedsättande böjning av penisen. Med andra ord används kirurgi när böjningen är så stor att den förhindrar samlag och ett normalt fungerande liv. Kirurgi görs också på män med Peyronies sjukdom som
även har svårt att få stånd, s.k. erektil dysfunktion.

Vilken typ av kirurgi handlar det om?
Målet med kirurgin är att räta ut böjningen och samtidigt bevara eller återställa erektionsförmågan, utan att påverka penisens längd och tjocklek. Det är dock viktigt att komma ihåg att kirurgi inte gör att penisen känns och ser ut exakt som den gjorde innan Peyronies sjukdom utvecklades. Vilken typ av kirurgi som används beror på var Peyroniesplacket sitter, hur kraftig böjningen är, hur påverkad den erektila funktionen är, vad patienten föredrar och också vilken erfarenhet kirurgen har. Eftersom Peyronies sjukdom är ett tillstånd som varierar från man till man, finns det inte ett enskilt kirurgiskt ingrepp som kan användas på alla män och alla fall av Peyronies sjukdom.

Kirurgi vid Peyronies sjukdom innebär att man påverkar tunica albuginea
Tunica albuginea är bindvävslagret som omger svällkropparna, alltså den svampliknande vävnaden som fylls med blod för att skapa en erektion.

De olika kirurgiska ingreppen för Peyronies sjukdom är:
– Förkortning av tunica
– Förlängning av tunica
– Implantation av penisprotes

Förkortning av tunica
Detta passar patienter med tillräcklig penislängd och en böjning på mindre än 60 grader. Förkortning av tunica innebär att man gör ett ingrepp på tunica albuginea på den motsatta sidan av penis (den sida som inte är påverkad av plack), så att den matchar den kortare sidan. Detta gör att penisen kan rätas ut. Förkortning av tunica, till exempel den s.k. Nesbits operation, är det vanligaste kirurgiska ingreppet vid Peyronies sjukdom.

Förlängning av tunica
Passar patienter med en mer komplex böjning som överstiger 60 grader, med stora plack och kort penislängd. Förlängning av tunica är en form av rekonstruktiv kirurgi (återställningskirurgi) som innebär att man skär bort delar av eller hela placket i penis. Utrymmet där placket tidigare satt fylls sedan med ett implantat, vävnad som tas från en
annan del av patientens egen kropp. Även specialbehandlad djurvävnad kan användas.

Implantation av penisprotes
Penisproteser brukar bara användas till patienter med Peyronies sjukdom som även har svår erektil dysfunktion som inte svarar på medicinering. Det finns olika typer av implantat, både formbara och uppblåsbara.

Källor:

  1. Sherer MD et al. (2015) Expert Opinion on Pharmacotherapy, 16:9, 1299-1311.
  2. Jordan GH, Carson CC, Lipshultz LI. BJU Int 2014;114:16–24.
  3. Culley C. Carson, Laurence A. Levine BJU Int 2014; 113: 704–713.

Behandling av Peyronies sjukdom

Om du misstänker att du har Peyronies sjukdom har du förmodligen kollat på internet och redan hittat en massa olika behandlingar. Här beskriver vi några behandlingar, allt i enlighet med den senaste forskningen.

Peyronies sjukdom kan behandlas med allt från små ingrepp till operation. För närvarande finns de inte något botemedel för Peyronies sjukdom, men det finns behandlingar som kan minska smärtan och böjningen.

Vilken behandling passar mig?
Du och din läkare kan tillsammans diskutera vilken behandling som passar just dig. Det handlar till stor del om hur böjd din penis är, vilket skede sjukdomen är i och hur mycket den påverkar ditt liv.

 

ICKE-KIRURGISKA BEHANDLINGSALTERNATIV1

Intralesionell injektionsbehandling
En intralesionell behandling innebär att man injicerar ett läkemedel direkt i en kroppsdel som är påverkad av en sjukdom eller skada (en s.k. lesion) – vid Peyronies sjukdom handlar det om kollagenplacket som får penisen att böja sig. Beroende på hur kraftigt böjd penisen är, kan intralesionella behandlingar ibland användas för att minska smärtan och böjningen.

Många av de intralesionella behandlingarna som används vid Peyronies sjukdom används redan vid andra sjukdomar. Det finns dock bara en som är specifikt godkänd för behandling av Peyronies sjukdom i EU och USA. Prata med din läkare för mer information.

Orala behandlingar
Det finns många orala behandlingar som sägs hjälpa mot Peyronies sjukdom, allt från kosttillskott, som vitaminer och omega-3, till många orala receptbelagda läkemedel. De flesta av dem finns dock inte med i behandlingsriktlinjerna för rutinmässig användning vid Peyronies sjukdom. Det har att göra med att dessa preparat inte har någon vetenskapligt bevisad klinisk effekt när de används som enda behandling, dvs. när de inte kombineras med andra mediciner. Det behövs fler studier av orala behandlingar för att man ska kunna avgöra om de kan ha betydelse i kombinationsbehandling av Peyronies sjukdom.

Traktionsbehandling
Vid traktionsbehandling sträcks placket ut mekaniskt med ett hjälpmedel som man fäster på penisen och som bärs under flera timmar varje dag. Även om sträckning av penisen anses kunna påverka böjningen, både enligt studier och riktlinjer, har ingen större utvärdering gjorts där man jämfört behandlingen med placebo. Traktionsbehandling rekommenderas därför inte som evidensbaserad behandling.2

 

KIRURGI3

Kirurgi har använts i många år som behandling av Peyronies sjukdom. Det används främst när sjukdomen är i en stabil fas, hos patienter med en funktionsnedsättande böjning av penisen. Med andra ord används kirurgi när böjningen är så stor att den förhindrar samlag och ett normalt fungerande liv. Kirurgi görs också på män med Peyronies sjukdom som
även har svårt att få stånd, s.k. erektil dysfunktion.

Vilken typ av kirurgi handlar det om?
Målet med kirurgin är att räta ut böjningen och samtidigt bevara eller återställa erektionsförmågan, utan att påverka penisens längd och tjocklek. Det är dock viktigt att komma ihåg att kirurgi inte gör att penisen känns och ser ut exakt som den gjorde innan Peyronies sjukdom utvecklades. Vilken typ av kirurgi som används beror på var Peyroniesplacket sitter, hur kraftig böjningen är, hur påverkad den erektila funktionen är, vad patienten föredrar och också vilken erfarenhet kirurgen har. Eftersom Peyronies sjukdom är ett tillstånd som varierar från man till man, finns det inte ett enskilt kirurgiskt ingrepp som kan användas på alla män och alla fall av Peyronies sjukdom.

Kirurgi vid Peyronies sjukdom innebär att man påverkar tunica albuginea
Tunica albuginea är bindvävslagret som omger svällkropparna, alltså den svampliknande vävnaden som fylls med blod för att skapa en erektion.

De olika kirurgiska ingreppen för Peyronies sjukdom är:
– Förkortning av tunica
– Förlängning av tunica
– Implantation av penisprotes

Förkortning av tunica
Detta passar patienter med tillräcklig penislängd och en böjning på mindre än 60 grader. Förkortning av tunica innebär att man gör ett ingrepp på tunica albuginea på den motsatta sidan av penis (den sida som inte är påverkad av plack), så att den matchar den kortare sidan. Detta gör att penisen kan rätas ut. Förkortning av tunica, till exempel den s.k. Nesbits operation, är det vanligaste kirurgiska ingreppet vid Peyronies sjukdom.

Förlängning av tunica
Passar patienter med en mer komplex böjning som överstiger 60 grader, med stora plack och kort penislängd. Förlängning av tunica är en form av rekonstruktiv kirurgi (återställningskirurgi) som innebär att man skär bort delar av eller hela placket i penis. Utrymmet där placket tidigare satt fylls sedan med ett implantat, vävnad som tas från en
annan del av patientens egen kropp. Även specialbehandlad djurvävnad kan användas.

Implantation av penisprotes
Penisproteser brukar bara användas till patienter med Peyronies sjukdom som även har svår erektil dysfunktion som inte svarar på medicinering. Det finns olika typer av implantat, både formbara och uppblåsbara.

Källor:

  1. Sherer MD et al. (2015) Expert Opinion on Pharmacotherapy, 16:9, 1299-1311.
  2. Jordan GH, Carson CC, Lipshultz LI. BJU Int 2014;114:16–24.
  3. Culley C. Carson, Laurence A. Levine BJU Int 2014; 113: 704–713.