Hur du pratar med din partner

Många män med Peyronies sjukdom oroar sig över sin penis utseende, av helt uppenbara skäl. En del oroar sig för att inte kunna tillfredsställa sin partner eller för att inte kunna göra sin partner gravid på grund av svårigheterna att ha samlag. Bristen på intimitet och relationsproblemen som beroende på Peyronies sjukdom kan kort sagt ha stor inverkan på ens humör och livskvalitet.1,2 Därför är det väldigt viktigt att vara öppen med sina känslor, även om det känns svårt. Här följer några tips på hur du kan prata med din partner om Peyronies sjukdom.

Prata och gör din partner delaktig

  • Förklara för din partner vad Peyronies sjukdom är och var så detaljerad som möjligt. Förutfattade meningar om olika sjukdomar skapar förvirring och onödiga missförstånd.
  • Förklara för din partner hur du upplever din sjukdom, fysiskt, känslomässigt och sexuellt.
  • Försök att lösa problemet tillsammans. Det är bra att försöka göra din partner delaktig i alla steg av processen att få hjälp – från att hitta olika tekniker för att ha sex till att gå till doktorn.
Image

Källor:

  1. Ryan CA. Peyronie’s Disease from a Partner’s Perspective. 27 Jun 2012.
  2. Rosen R et al. J Sex Med. 2008;5:1977-1984.

Hur du pratar med din partner

Många män med Peyronies sjukdom oroar sig över sin penis utseende, av helt uppenbara skäl. En del oroar sig för att inte kunna tillfredsställa sin partner eller för att inte kunna göra sin partner gravid på grund av svårigheterna att ha samlag. Bristen på intimitet och relationsproblemen som beroende på Peyronies sjukdom kan kort sagt ha stor inverkan på ens humör och livskvalitet.1,2 Därför är det väldigt viktigt att vara öppen med sina känslor, även om det känns svårt. Här följer några tips på hur du kan prata med din partner om Peyronies sjukdom.

Prata och gör din partner delaktig

  • Förklara för din partner vad Peyronies sjukdom är och var så detaljerad som möjligt. Förutfattade meningar om olika sjukdomar skapar förvirring och onödiga missförstånd.
  • Förklara för din partner hur du upplever din sjukdom, fysiskt, känslomässigt och sexuellt.
  • Försök att lösa problemet tillsammans. Det är bra att försöka göra din partner delaktig i alla steg av processen att få hjälp – från att hitta olika tekniker för att ha sex till att gå till doktorn.
Image

Källor:

  1. Ryan CA. Peyronie’s Disease from a Partner’s Perspective. 27 Jun 2012.
  2. Rosen R et al. J Sex Med. 2008;5:1977-1984.